Klasser

Skymningsmilen (10 km)
Klasser:MS
M50
KS
K50
Tidtagning på samtliga.
 
Skymningsfemman (5 km)
Klasser:MS
M50
KS
K50
Tidtagning på samtliga.
 
Skymningslunken (5 km)
Motion utan tidtagning, med eller utan stavar.